Pre výstavu – vernisáž obrazov v Bratislave.

Miesto pre ďalšiu propagáciu oslovte ešte viac záujemcov o výtvarné diela.
Každá vernisáž, výstava obrazov dá veľa práce s jej organizáciou a prípravou.
Je však mnoho záujemcov o krásne výtvarné diela, ktorý si radi obzrú výtvarnú
tvorbu súčasných slovenských umelcov. Preto je skvelé ak sa v prípravách výstavy samotnej,
podarí osloviť široký, alebo ešte širší okruh záujemcov, obdivovateľov a možných budúcich vlastníkov
originálnych obrazov. Spraviť tak môžete aj u nás. Môžete nám poslať propagačnú fotografiu na vernisáž,
prípadne k nej tiež dva tri charakteristické obrazy diel, ktoré výstava nesie a text s niekoľkými vetami opisu
výstavy samotnej zúčastnených autorov a času a miesta konania. Povolený je tiež odkaz na prípadný predpredaj.

O texte k výstave
Text publikovaného článku nesmie byť ani jeho časťami duplicitný, použitý tiež na iných web stránkach.
Napíšte ho ako text príspevok originálny, jediný, zvlášť pre zverejnenie u nás.
Dĺžka celého textu by mala byť aspoň niekoľko rozvinutých viet.
Táto podmienka je technickou vecou optimalizácie – nie je našou svojvôľou.
Radi podporíme výtvarné umenie. Zverejnenie informatívneho príspevku je zdarma.

Ak sa vám táto možnosť páči a porozumeli ste podmienke nepoužitia duplicitného textu,
odoslať nám váš článok a prílohu môžete na náš email kontakt@obrazy-originaly.sk
Pokiaľ možno s čo najväčším možným predstihom.
Zverejnenie je bezplatné – podlieha len uvedeným podmienkam a schváleniu administrátorom.

Tešíme sa na vašu vernisáž
Vaša výstava obrazov v meste Bratislava môže mať svoju propagáciu aj u nás.

Výstava obrazov Bratislava