Portál obrazy-originaly.sk je sprostredkovateľom pre sprístupnenie a predaj výtvarných diel – obrazov.
Vo svojich galériách (na webstánke) prezentuje ponuku diel súčasných slovenských autorov.

Vysvetlenie pojmov v texte

Sprostredkovateľ = Obrazy-originaly.sk.
Autor = dodávateľ predajca obrazov prezentovaných na našom portále a dodávateľ diela.
Klient = Zákazník objednávajúci dielo za účelom jeho kúpy.

Klient – Sprostredkovateľ
Klient objednaním diela vyslovuje súhlas so spracovaním, sprostredkovaním osobných údajov predajcovi. dodávateľovi.
Email, Telefonický kontakt, fakturačné údaje, Dodacia adresa. Len za účelom realizácie kúpy, predaja diela.

Klient – Dodávateľ
Klient objednaním diela vyslovuje súhlas so spracovaním osobných údajov dodávateľom.
Klientom uvedené fakturačné údaje, dodacia adresa.

Kúpa diela
Objednávka na zakúpenie obrazu je štandardne v dobe 24hodín odoslaná autorovi diela. Prípadne maximálne do troch dní (Výnimočná okolnosť). S objednávkou zároveň prebieha opakované overenie dostupnosti diela a
možnosť autora odoslať objednanú zásielku v termíne troch pracovných dní po prijatí platby,
prípadne dobierkou ak autor akceptuje túto možnosť dodania.
O overení je klient informovaný spolu s doručením možností platby a dodania.

Ručenie za stav diela
Za stav, poškodenia dodaného diela zodpovedá zvolená prepravná spoločnosť, ktorej úlohou je dodať zásielku
v nepoškodenom stave. Preto je pri preberaní dôležitá kontrola nepoškodenosti a dobrého stavu obalu. V prípade
poškodenia, trhlín, deformácií je nutné tento stav uviesť do preberacieho protokolu doručovateľovi zásielky. Prípadne je možné pri podozrení z poškodenia skontrolovať aj zásielku samotnú.
Za dobrý stav dodaného diela zodpovedá pri preprave dopravca, v kvalite a prevedení obrazu predajca – autor.

Reklamácia – Vrátenie zakúpeného diela
K odstúpeniu od kúpnej zmluvy a k vrátenia tovaru môžete pristúpiť v lehote 14dní od prevzatia zásielky.
K oznámeniu o odstúpení môžete použiť formulár k tomu určený v tejto stránke v spodnej časti.
Je dôležité vrátenie obrazu v nepoškodenom stave.
V prípade poškodenia zásielky cestou k vám prepravou je nutné uplatniť reklamáciu u prepravcu.

Pár slov k uvedeným podmienkam.
V prípade že sme niekde na niečo pozabudli, plne rešpektujeme nariadenia dané legislatívou SR.
Z komunikácie so skúseností autorov – odstupovanie od kúpy, poškodenia zásielok dopravcom pri dodaní a
podobné udalosti sú vecami ktoré sa nestávajú a s ktorými sa nestretávajú.
Preto si želáme aby naším prínosom bola vždy spokojnosť a radosť zo zakúpených diel.

Používaním portálu obrazy-originaly.sk vyjadrujete akceptovanie uvedených podmienok používania.