Odoslaním objednávky pri kúpe výtvarného diela vyjadrujete súhlas pre spracovanie, použitie
osobných údajov potrebných k uskutočneniu kúpy diel.

Časť v aktualizácii.

Údaje ktoré nám poskytujete slúžia výhradne k účelu predaja a dodania diela kupujúcemu.
Nie sú zbierané, ukladané ani použité pre žiadny iný účel. Nie sú poskytované tretím stranám
s výnimkou kedy to priamo nariaďuje zákon. Taktiež nikdy neodosielame reklamnú, nevyžiadanú poštu.

Pre sprostredkovanie predaja a doručenie diela sú potrebné údaje (dodacia adresa) poskytnuté autorovi,
dodávateľovi zakúpeného diela pre jeho odoslanie. Každý z autorov výtvarných diel berie na vedomie dôverný
charakter a výhradný účel použitia údajov. Vašu dôveru si vážime a pristupujeme k nej maximálne zodpovedne.