Ján Jurkovič

Autor obrazov maliar Ján Jurkovič
Ján Jurkovič

Autor žije výtvarným umením prakticky celý život. Začínal v útlom detstve a je vo veľkej miere samouk. Rôzne techniky kresby a maľby objavoval postupne. Objekty, ako portréty, zátišia, figúry, krajinky... sa učil maľovať vďaka ich pozorovaniu. Počas svojho života absolvoval niekoľko plodných konzultácií s profesionálnymi umelcami, z ktorých najvýznamnejší bol rozhovor s vtedy významným slovenským umelcom Ladislavom Čemickým. Rôzne okolnosti spôsobili, že mu nebolo umožnené štúdium na škole umeleckého zamerania, tak vďaka týmto konzultáciám, pozorovaciemu, vrodenému talentu a v neposlednom rade trpezlivosti a hlavne tvorbe je Ján Jurkovič na súčasnej umeleckej úrovni. V tomto období sa venuje hlavne krajinomaľbe olejovými farbami. Nevyhýba sa však ani iným technikám a námetom.

V rannom období organizoval niekoľko spoločných aj samostatných výstav výtvarného umenia.

Galéria - Obrazy Ján Jurkovič

Kúpiť obraz

Olej na plátne zimná zasnežená krajina autor Ján Jurkovič
Olej na plátne - Ján Jurkovič


Predaj obrazov – Úvod